Introductie

 

Waarom een website over Julie van der Veen?

 

 

Dorothé Bijl en Aad van Meerkerk vertellen ...

 

In 2017 zochten wij op Marktplaats naar een kleurrijk schilderij voor onze woonkamer. Bij een handelaar in Alblasserdam stuitten wij daarbij op een abstract werk van de voor ons onbekende kunstenares Julie van der Veen. Nadat we het werk aangekocht hadden, gingen we op zoek naar meer informatie over de maakster.

De hoeveelheid beschikbare informatie was zeer beperkt maar via een op het internet aanwezige scriptie over de Irakees Yūnus Baḥrī, waarmee Julie van der Veen korte tijd getrouwd is geweest, kwamen wij uit bij Narcisse Vollenbroek die in dat artikel genoemd wordt en Julie van der Veen goed heeft gekend.

Zij woont met haar man Herman Vollenbroek in Zuid-Frankrijk. Wij vroegen hen of zij ons meer informatie konden verstrekken.

 

Narcisse Vollenbroek-Bornau herinnert zich ...

 

Ik ontmoette Julie in 1988, in Den Haag. Ik kwam bij haar op bezoek in haar flat in Moerwijk om haar te verplegen. Julie was toen 85 jaar, zwak ter been, maar sterk van geest, zo werd mij al snel duidelijk. Ik was 36, bijna vijftig jaar jonger.

Toen ik binnen kwam schrok ik van de entourage waarin deze oude vrouw woonde. Ze leefde op de betonnen vloer, er was geen enkel kleedje, haar bed stond midden in de woonkamer, een kooi voor het raam, de vogel vrij vliegend door de kamer. Een dergelijke wonderlijke, excentrieke armoede was ik nog niet tegengekomen.

Julie ontving me een beetje achterdochtig, misschien was ze boos over weer een nieuwe verpleegster, maar nadat ik mijn eerste woorden gesproken had, draaide haar stemming om en veranderde haar gemopper in prachtige, Franstalige hoffelijkheid. Zij wilde alles van mij weten en vertelde me heel veel over haarzelf. Dat ging zo door bij ieder nieuw bezoek, waarbij Julie ook haar werken toonde door te wijzen naar de vloer onder haar bed waar de meeste stukken lagen, doeken van schilderijen en tekeningen, opgerold en met lintjes bijeengebonden. Dan kroop ik over de vloer, bekeek ze één voor één, en luisterde naar Julie's uitleg. Haar leven en werk boeiden mij onmiddellijk!

 

Herman Vollenbroek voegt hieraan toe ...

 

Zo raakten Julie en Narcisse bevriend. Narcisse was zeer begaan met het lot van Julie, ze maakte haar blij met haar bezoeken en belangstelling voor haar kunst. Samen maakten ze plannen voor tentoonstellingen en Narcisse opperde zelfs het idee een biografie te schrijven. Julie vond het prachtig!

De tentoonstellingen zijn verwezenlijkt in 1990 en kort na haar overlijden in 1997 organiseerde Narcisse een Herinneringstentoonstelling bij de Haagse Kunstkring. Dit deed zij samen met Hannie Bal, hun gezamenlijke vriendin en collega kunstschilder.

 

Samen schrijven wij ...

 

Voor wat betreft Julie's biografie worden de plannen verwezenlijkt middels deze website. Het is gerealiseerd met vereende kracht tussen enerzijds Dorothé en Aad, die door de koop van Julie's schilderij Composition geïnteresseerd zijn in haar leven en werk, en anderzijds Narcisse en Herman, die alles wat zij van Julie van der Veen weten, willen delen met eenieder die haar een warm hart toedraagt.

 

Maar nu eerst het woord aan Julie. Zij schreef haar biografie in de zomer van 1990, ze was toen 87 jaar, bedlegerig, tobbend met de benen, maar helder van geest. We hebben haar verhaal geïllustreerd met foto's en schilderijen die zij ons heeft nagelaten, en « links » geplaatst bij de personen die in haar leven belangrijk waren. 

 

Veel lees- en kijkplezier!Enige impressies

Flag Counter